Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Chef – att leda rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorn är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdenheten. Den har en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

  • Primärvården: Målet är att alla vårdcentraler inom Vårdval primärvård har tillgång till rehabiliteringskoordinatorer. Idag är det ungefär 90 procent som har det.
  • Länssjukvården: Målet är att alla sjukhus har rehabiliteringskoordinatorer. De som arbetar inom sjukhusen idag gör det i huvudsak inom ortopedi, psykiatri, neurologi, reumatologi och cancervård.

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Rehabstöd och Intygsstatistik

Rehabiliteringskoordinatorn behöver förutom de vanliga behörigheterna för hälso- och sjukvård också få behörigheter till Ineras verktyg:

Rehabstöd för rehabiliteringskoordinering på individnivå. 

Intygsstatistik är ett verktyg för kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen som ger en bild av enhetens sjukskrivningsmönster. Därför bör du som verksamhetschef/enhetschef också ha behörighet till detta verktyg. 

För detta krävs att användaren finns registrerad i HSA och är kopplad till medarbetaruppdragen: 

  • Vård och behandling, Sammanhållen journalföring (Rehabstöd)
  • Statistikverktyg för intygstjänsten, Statistik VE (Intygsstatistik)

Behörigheterna söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP)  

Det krävs därefter en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef.

Detta sker inte automatiskt utan kräver att KIV-ansvarig/KIV-förvaltare kontaktas för att kunna ska tilldela HSA system Role i KIV. eTjänstekort (SITHS-kort) krävs för inloggning. 

  • Lokal uppdragsbeskrivning som upprättas mellan vårdcentralchef alternativt klinikchef och rehabkoordinator kan förtydliga rehabkoordinatorsuppdraget. Metodboken för koordinering är en bra hjälp.

  • Kvalitetssäkringsuppdraget – blankett  Uppdrag kvalitetsuppföljning av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen (kvalitetssäkring). Dokumentet är en mall som rekommenderas av SKL via Vårdhandboken och har granskats av SKLs jurister.
    OBS! Blanketten eller motsvarande måste skrivas på för att rehabkoordinatorn ska få behandla personuppgifter för kvalitetssäkringsändamål och därmed ha behörighet till åtkomst i journalsystemet till de patientuppgifter som behövs för att fullgöra uppdraget.

Metodbok för chefer Att leda funktion för koordinering

Rehabiliteringskoordinatorn ska ha högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden, beteendevetenskap eller socionomexamen för att kunna följa de utbildningssteg som VGR erbjuder.

Här finns de utbildningar som ges för rehabiliteringskoordinater 

VGR erbjuder också kurser, temadagar och nätverksträffar inom rehabiliteringskoordinatorns verktyg och metoder, t.ex. inom intervjumetodik ADA. När det finns aktuella tillfällen hittar du dem här.

Ledningssystem för sjukskrivning och rehabilitering.

Med hjälp av arbetsmodellen Guiden kan personalen och rehabiliteringskoordinatorn utveckla enhetens lokala rutiner för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Arbetsmodellen kan användas vid både sjukhusklinik och vårdcentral även om den är utvecklad i primärvården. Syftet är att systematiskt öka kvaliteten och skapa bättre flöden i processerna med hjälp av flödesanalys av patientprocessen.  

 

Senast uppdaterad: 2019-08-30 12:03