Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

MMR vid långvarig smärta

Är du vårdgivare och har frågor om MMR

Här hittar du information om vad som gäller för vårdgivare vid MMR som utförs enligt riktlinje inom ramen för det riktade statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Du är också välkommen att kontakta funktionsbrevlådan mmr@vgregion.se 

I VGR finns regionalt programområde för nervsystemets sjukdomar som ska se till att nationellt framtagna kunskapsunderlag omsätts till regionalt anpassade processer via regionalt processteam smärta.  Dessa arbetar för mer sammanhållen smärtvård och smärtrehabilitering. 

Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU) har fått i uppdrag av regeringen att fortsatt utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd, läs mer på regeringens hemsida.

Är du patient ska du först och främst söka dina svar via 1177.se

Orter och enheter med godkända team för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, nivå 1 (MMR1) i enlighet med riktlinje 2019 samt deras anvisningar

Vid remittering av patienter – kontakta ansvarig för respektive team nedan för mer information.

Länk till anvisning 2019 för respektive enhet finns tillgänglig via enhetens namn nedan. 

Alingsås 
Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral (389800)
Jenny Nilsson 
jni@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Noltorp Rehab

Borås
Herkules Vårdcentral (323400)
Dag Bjurklint 
dag.bjurklint@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Herkules Rehab

Bäckefors
Praktikertjänst rehabpraktiken Dalslands Sjukhus (324100)
Susanna Hillman 
susanna.hillman@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam

Göteborg
Capio Vårdcentral Axess (326500)
Veronika Ottosson 
veronika.ottosson@capio.se
Samverkande rehabenhet: Active Rehab

Capio Vårdcentral Gårda (325900)
Martin Jensen 
martin.jensen@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Fredriksdal, 
Capio Rehab Gårda (fr.o.m. 2019-10-01)

Din Klinik (323300)
Martin Öst
martin.ost@gmail.com
Samverkande rehabenheter: Active Rehab, Hälsa i kubik

Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC (326700)
Magnus Holke 
magnus.holke@notkarnan.se
Samverkande rehabenhet: Nötkärnan Masthugget Rehab

Vårdcentralen Carlanderska (324900)
Maria Ahlgren 
maria.ahlgren@carlanderska.se 
Samverkande rehabenhet: Rehab Carlanderska

Hovås
Capio Vårdcentral Hovås (325500)
Anna Berglund Melin
anna.berglund-melin@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Hovås 

Kungälv
Centrumpraktiken Vårdcentral (324700)
Annika Rusko Andersson 
annika.rusko.andersson@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Centrumpraktiken Rehab

Lilla Edet
Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral (324600)
Lotta Enström
len@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Lilla Edet Rehab 

Lysekil
Närhälsan Lysekil Vårdcentral (325200)
Elin Hansson
elin.hansson@vgregion.se
Samverkande rehabenhet: Kuling Rehab och Hälsa

Lödöse
Capio Läkarhus Lödöse 325800)
Katarina Rolander 
katarina.rolander@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Lödöse

Myggenäs
Capio Läkarhus Almö (326400)
Johanna Bidegård
johanna.bidegard@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Almö

Mölndal
Capio Vårdcentral Mölndal (326300)
Karolina Sandell
karolina.sandell@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Mölndal 

Skövde
Närhälsan Skövde rehabmottagning (505112)
Eva Ahlberg
eva.ahlberg@vgregion.se 

Stenungsund
Capio Läkarhus Stenungsund (323200)
Marie Höijer Stovind
Marie.HoijerStovind@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Stenungsund 

Strömstad
Capio Strömstad Läkarhus (325400)
Marlene Midtvedt
marlene.midtvedt@capio.se
Samverkande rehabenhet: Capio Rehab Strömstad 

Torslanda
Capio Vårdcentral Amhult (325600)
Sandra Larsson
sandra.larsson@capio.se
Samverkande rehabenhet: Närhälsan Rehab Torslanda

Trollhättan
Närhälsan Källstorp Vårdcentral (325300)
Maria Lundholm
maria.lundholm@vgregion.se
Samverkande rehabenhet: Närhälsan Rehabcenter Trollhättan

Lextorp Vårdcentral (323600)
Lena Andersson
lena@lextorpvc.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam

Medpro Clinic Stavre Vårdcentral (324400)
Ida Willner
ila@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Stavre Rehab

Primapraktiken Vårdcentral (326600)
Tomas Everitt 
tomas.everitt@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Prima Fysiocenter

Uddevalla
Achima Care Uddevalla Vårdcentral (324800)
Lisa Gustafsson
lisa.gustafsson@achima.se
Samverkande rehabenhet: Achima Care Rehab Uddevalla

Närhälsan Dagson Vårdcentral (325100) 
Maria Larsson 
maria.e.larsson@vgregion.se
Samverkande rehabenhet: 

Vänersborg
Medpro Clinic Brålanda-Torpa Vårdcentral (324500)
Ronny Brandberg
rob@medpro.eu
Samverkande rehabenhet: Medpro Clinic Rehab

Vårdcentralen Nordstan-Praktikertjänst (323700)
Tove Holmgren
tove.holmgren@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Vänersborgs rehabteam 

Ytterby
Vårdcentralen Kusten (325000) 
Lille Callerud
lille.callerud@ptj.se
Samverkande rehabenhet: Rehab Kusten 

Älvängen
Älvängens Läkarhus (324000)
Karin Svensson
karin.svensson@alvangenslakarhus.se
Samverkande rehabenhet: Älvängens Läkarhus Rehab 

Orter och enheter med godkända team för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, nivå 2 (MMR2) i enlighet med riktlinje 2019 samt deras anvisningar

Vid remittering av patienter – kontakta ansvarig för respektive team nedan för mer information.

Länk till anvisning 2019 för respektive enhet finns tillgänglig via enhetens namn nedan. 

Askim 
Närhälsan multimodala rehabteamet (2981) 
Hanna Söderberg 
hanna.soderberg@vgregion.se 

Göteborg – Angered
Sjukhusen i Väster
Marie Gardtman 
marie.gardtman@vgregion.se 

Göteborg
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Olaf Gräbel 
olaf.grabel@vgregion.se

Din Klinik (323300)
Martin Öst
martin.ost@gmail.com  

Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus 
Gunnar Helgesson 
gunnar.helgesson@vgregion.se 

Falköping
Bräcke Diakoni Mösseberg Rehabcenter (5814) 
Lotta Lindgren 
lotta.lindgren@brackediakoni.se

Närhälsan Falköping Rehabmottagning (504109)
Eva Ahlberg 
eva.ahlberg@vgregion.se 

Skövde
Skaraborgs sjukhus 
Cecilia Andersson 
cecilia.andersson@vgregion.se 

Ytterby
Vårdcentralen Kusten (325000)
Lille Callerud 
lille.callerud@ptj.se

 

Alla team inom primärvård som utför MMR inom ramen för statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" ska rapportera samtliga vårdaktiviteter (KVÅ) som utförs av teammedlemmarna via en särskild enhetskod.

Detta gäller oavsett vårdvalstillhörighet. Enhetskoderna finns angivna nedan.

1 Achima Care  324800
2 Capio Läkarhus Almö 326400
3 Capio Läkarhus Lödöse 325800
4 Capio Läkarhus Stenungsund 323200
5 Capio Läkarhus Strömstad 325400
6 Capio Vårdcentral Amhult 325600
7 Capio Vårdcentral Axess 326500
8 Capio Vårdcentral Gårda 325900
9 Capio Vårdcentral Hovås 325500
10 Capio Vårdcentral Mölndal 326300
11  Capio Vårdcentral Sävedalen 325700
12 Centrumpraktiken 324700
13 Din Klinik 323300
14 Herkules Vårdcentral 323400
15  Lextorp Vårdcentral 323600 
16  Medpro Clinic Brålanda-Torpa  324500 
17 Medpro Clinic Lilla Edet 324600
18 Medpro Clinic Noltorp 389800 
19 Medpro Clinic Stavre 324400
20  Närhälsan Dagson 325100
21 Närhälsan Falköping Multimodal rehabilitering nivå 2 504109
22  Närhälsan Källstorp Vårdcentral 325300
23 Närhälsan Lysekil Vårdcentral 325200
24 Närhälsan multimodala teamet 2981
25 Närhälsan Skövde Multimodal rehabilitering nivå 1 505112
26 Nötkärnan Masthugget familjeläkare och BVC 326700
27 Praktikertjänst rehabpraktiken Dalslands sjukhus 324100
28 Primapraktiken 326600
29 Stiftelsen Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg 5814
30 Vårdcentralen Carlanderska 324900
31 Vårdcentralen Kusten 325000
32 Vårdcentralen Nordstan 323700 
33 Älvängens läkarhus 324000
     
     
     

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019. 

Förändringarna i årets riktlinje har kommit till för att i högre grad gå i takt med nationella och regionala viljeinriktningar inom smärtvården. Dessa förändringar (jämfört med 2018) är markerade i grått i den nya riktlinjen för 2019.

Anmäl MMR-team senast den 9 maj 2019
- så ges tillgång till anvisning om medel

Alla de enheter (inom primärvård eller vid sjukhusförvaltning) som vill bedriva MMR verksamhet i enlighet med riktlinjen under 2019 ska senast den 9 maj anmäla och intyga verksamhetens inriktning och teamets kompetens genom att fylla i den här blanketten och skicka in till mmr@vgregion.se  

Efter intygande kommer hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om anvisningar att skickas. Anvisningarna innehåller bland annat praktisk information om hur fakturering av stimulansersättningen går till.

Ersättningen till utförare kommer att vara prestationsbaserad på samma sätt som den varit under 2018, dvs varje slutförd behandling i enlighet med riktlinjen ersätts med ett visst belopp.

Under 2019 kommer en slutförd multimodal behandling nivå 1 (MMR1) att ersättas med 35 000 kronor och en slutförd multimodal behandling nivå 2 (MMR2) med 55 000 kronor.

Enheter som haft ersättning under 2018

De enheter som under 2018 haft anvisningar om tillkommande ersättning avseende multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta har fått sina anvisningar från 2018 förlängda under första kvartalet 2019.

Den enhet som avser att fortsätta sin verksamhet från och med 2019-04-01 måste också intyga sin kompetens och verksamhet i enlighet med de nya riktlinjerna. Det görs genom att fylla i blanketten och skicka denna till mmr@vgregion.se senast den 9 maj 2019.

Har du frågor kring riktlinjen eller anmälan av team kontakta mmr@vgregion.se

Bakgrund till ny riktlinje

Den 30 januari fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019".

50 miljoner kronor går till behandlingsinsatser vid långvarig smärta inom både primärvården och sjukhusvården, se ärende 19 i HSS protokoll

Än så länge finns ingen information från SKL om huruvida det blir aktuellt med riktade statsbidrag motsvarande villkor 3 inom "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" för 2020.

Det planeras för ett möte mellan SKL och Socialdepartementet runt den 20 september 2019. Så snart VGR har fått mer information efter detta möte kommer denna att publiceras här.

Det pågår utredningsarbete inom VGR för att politiska beslut ska kunna fattas kring hur smärtvård och smärtrehabilitering ska kunna tillgodoses patienter i VGR på ett ännu bättre och mer samordnat sätt. Läs mer här, under rubriken "smärta".

Regeringen gav den 6 juli 2019 "Statens beredning för medicinsk och social utredning (SBU)" uppdrag att fortsatt utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd. Man ska även utvärdera metoder för behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi. Läs mer på regeringens hemsida.

Under 2019 har VGR fått möjlighet att ta del av riktat statsbidrag för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser för icke specificerad, långvarig smärta i rygg, axlar och nacke till personer i åldrarna 16–67 år.

Detta är en del av (villkor 3) statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" Läs mer på SKLs hemsida om villkoret 

Ny lag förväntas från och med 2020 

Regeringen har tagit fram ett lagförslag som innebär att hälso- och sjukvården blir skyldig att erbjuda individuellt stöd till vissa patienter för att främja återgång i arbete (rehabiliteringskoordinering) 

Lagförslaget är nära samhörigt med den nationella överenskommelsen. Dels då den nya lagen motsvarar delar av de villkor som finns inom överenskommelsen och dels på så sätt att lagen kommer med ett generellt årligt statsbidrag till landstingen. Lagförslaget förväntas tas upp i riksdagen i samband med höstbudgeten den 18 september 2019.

I det fall förslaget inte kommer upp i samband med budgeten är det inte osannolikt att en ny nationell överenskommelse tecknas.

Så fort mer information finns att ge kommer den att publiceras här.

I Västra Götalandsregionen ska de team som utför multimodal rehabilitering vara anslutna till Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS).

MMR-team vid primärvården ska vara anslutet till NRS modul för primärvårdsnivå medan team inom sjukhusen ska vara anslutna till NRS modul för specialistvårdsnivå. Anslutningen till NRS bekostas av utföraren och görs direkt via NRS hemsida.

På NRS hemsida läser du mer om vad som ska göras för att ansluta teamet till registret och vilka uppgifter som ska registreras. 

Hantering av ifyllda frågeformulär

De dokument som fylls i för registrering ska hållas inlåsta – men inte tillsammans med något som kan vara stöldbegärligt. Formulären betraktas inte som journalhandling, men ska sparas i två år utifall något blivit felaktigt registrerat. De kan därefter förstöras.

Gallring av handlingar ska ske utifrån fasta rutiner.

Länk till Närhälsans rutiner för hantering

Om personuppgiftslagen (PUL) och personuppgiftsombud (PUO)

När en verksamhet ingår i ett kvalitetsregister som NRS, lämnas patientens personuppgifter till registret.

I personuppgiftslagen (PUL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud (PUO) som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

En gemensam anmälan till PUO är gjord för Närhälsans enheter. Privata vårdgivare kontaktar sin organisation om handläggning av kvalitetsregister enligt PUL.

 

Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Överenskommelsen tecknas då lagen om koordineringsinsatser inte har varit möjlig att införa i januari 2019. Regeringen vill också avvakta ställningstagande efter utredningen ”Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring”.

Överenskommelsen för 2019 liknar till stora delar överenskommelsen 2017-2018, några mindre justeringar har gjorts. T.ex. kommer villkoren syfta ännu mer till att landstingen bygger upp sina ordinarie strukturer. 

Områden/villkoren för landstingens del i överenskommelsen är:

1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

2. Funktion för koordinering

3. Insatser vid lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

4. Utökat elektroniskt informationsutbyte

Detta ger VGR möjlighet att fortsatt bygga upp, stödja och säkra goda insatser inom sjukskrivning och rehabilitering samt långvarig smärta.

Koncernkontoret bereder just nu ärendet för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) den 20 februari 2019 ska kunna fatta beslut avseende aktiviteter och medel till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdenDärefter kommer hälso- och sjukvårdsdirektören att komma ut med anvisningar för förvaltningarna kring hur de ska agera för att kunna ta del av medlen.

Mer information kommer att publiceras här så snart den finns tillgänglig.

”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019”

Tidigare överenskommelse och beslut:

Beslut i HSS 2018 som avsåg ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

 

VGR följer på olika sätt upp och rapporterar den MMR som utförs inom VGR. Rapportering sker t.ex. till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR och till SKL.

Vill du veta mer eller undrar över något kontakta mmr@vgregion.se

Uppföljning till SKL

Svaren från VGR (om villkor 3 - psykisk ohälsa och långvarig smärta) som kommer att användas för SKLs rapport om utfallet för den nationella överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2018".

Riktlinje 2018 MMR


Riktlinje -En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig smärta - dnr HS 2017-00534-14

Riktlinjen är giltig för utförare som vill bedriva MMR både inom primärvård och inom sjukhusvård. Beslut fattades också om anvisningar för hur MMR enligt riktlinjen ska ersättas.

Anmälan av MMR-team - så ges tillgång till anvisning om medel

Utförare som är intresserade av att bedriva MMR i enlighet med denna riktlinje ska inför verksamhet 2018 snarast anmäla sitt team och intyga att teamet har kompetens i enlighet med riktlinjen till forsakringsmedicin@vgregion.se. Utförare som intygat teamets inriktning och kompetens kommer då att få en anvisning som möjliggör medlen.

OBS! Också utförare som bedrivit verksamhet och fått medel under 2017 måste anmäla sig. Dessa ska i samband med sitt intygande uppge teamets beteckning, om teamet varit verksamt och om ersättning utgått för utförda behandlingar under 2017.

Ersättning och fakturering

Från och med 2018-01-01 kommer ersättningsformen att vara rörlig, d.v.s. prestationsersatt med 35 000 kr/avslutad MMR1 och 55 000 kr/avslutad MMR2.

Utföraren förväntas fakturera HSS månatligen. En årlig avstämning kommer att ske utifrån inrapporterade uppgifter till VEGA och om diskrepans uppstår kan fråga om återbetalningsskyldighet väckas. Mer information om detta och hur fakturering ska ske ges i anvisningen till utförare.

Ovanstående informerades också om i VGPVs nyhetsbrev 2018-01-11.

VGR samarbetar med Skatteverket

Andra delar inom "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade också beslut om anvisningar kring de andra villkoren inom processen och om anvisningar till utförare av MMR inom sjukhusvården. Du kan läsa mer om detta under  "Mål och styrning".

Det här gällde 2017 för MMR och stimulans vid arbetsgivarkontakt

Finansieringen av multimodal rehabilitering inom primärvården under 2017 utgår från de tidigare riktlinjerna.

Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2015 som reglerar nuvarande inriktning och stimulans för godkända MMR-team är fortsatt giltiga under hela året 2017.

Läs mer om beslutet om att förlänga 2015 års riktlinjer kring finansiering för 2017 i Vårdgivarnytt 2017-08-24 

Ersättning för anslutning till NRS

För år 2017 har enheter med godkända team för MMR1 och MMR2 inom primärvården fått särskild ersättning för sin anslutning till NRS (10000 kronor för anslutning till NRS primärvård, 20000 kronor anslutning NRS specialistvård). Denna ersättning har betalats ut i samband med att den första utbetalningen till enheten för MMR-behandling görs för 2017.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte anslutningen till NRS att ersättas specifikt. Det är dock fortsatt krav på registrering via NRS för att få ersättning i enlighet med den nya riktlinjen.

Ersättning för arbetsrelaterade kontakter

Stimulering av arbetsrelaterade kontakter/insatser för bibehållen/ökad arbetsförmåga är också fortsatt giltiga under hela året 2017. Dessa avser stimulering av insatser och kontakter mellan vårdgivaren och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen i syfte att stödja personen att vara kvar i arbete eller återgå i arbete. Stimulansbidraget om 3000 kronor utgår vid ett tillfälle per patient i samband med avslut av behandling i form av MMR 1 och 2, kognitiv beteendeterapi (KBT) och KBT via nätet, interpersonell terapi samt vid psykodynamisk terapi.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte kontakter med arbetsgivare i samband med dessa behandlingsformer längre att stimuleras på detta sätt.

Istället görs en stor satsning med ungefär 10 mnkr mer än för 2017 på funktionen rehabkoordinator. Det är denna funktion som förväntas vara den som tar kontakt med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Läs mer under mål och styrning.

Regional utbildning MMR 2017

Den 7 mars 2017 hölls i Göteborg en heldagsutbildning om evidens kring viktiga komponenter av multimodal smärtrehabilitering (MMR) och återgång i arbete i samarbete med det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förutom innehåll kring samband mellan multimodal rehabilitering och arbete presenterades också utfallsdata från de anslutna multimodala teamen (primärvårdsnivå, sk. MMR1).

Utbildningsdagen riktade sig till multimodala team, chefer för multimodala team, processledare inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, verksamhetschefer inom primärvård (som har personal som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta) och de yrkesgrupper inom vården som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta.

Nedan finns de presentationer föreläsarna använde sig av under dagen.

Föreläsare Prof. Britt-Marie Stålnacke, Umeå och Danderyd Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Prof. Björn Gerdle, Linköping Presentation 1 Presentation 2

Fil Dr Paul Enthoven, Linköping Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Fil Dr och registerhållare Marcelo Rivano Fischer, Lund Presentation 1 Presentation 2

Doktorand Elisabeth Bondesson, Lund Presentation 1 Presentation 2

SKL nationell samordnare Ann-Britt Ekvall  Presentation 1 Presentation 2

Rapport

Rapporten "Internationellt uppdrag smärta" är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK).


Senast uppdaterad: 2019-09-13 18:38