Lokala processledare

Processledaren ska leda och stödja arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Lokala processledare finns både inom primärvården och länssjukvården. Processledaren samordnar rehabiliteringskoordinatorerna och ska verka för utvecklad samverkan med andra aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet. Processledarna har en viktig funktion när det gäller att följa upp och bedöma om till exempel rehabkoordinering och arbetsrutiner för tidig samverkan tillämpas i praktiken.

Uppdragsbeskrivning processledare i primärvården - 170908

Uppdragsbeskrivning processledare vid sjukhus - 171013

 Kontaktlistor

Senast uppdaterad: 2018-03-21 13:00