Nyheter försäkringsmedicin

Genusperspektiv långvarig smärta

Anke Samulowitz, vid kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) har den 25 februari 2018 publicerat en artikel om genusperspektiv på långvarig smärta. I artikeln vrider och vänder Anke på vilka olika normer och föreställningar som finns om kvinnor och män med långvarig smärta, till exempel hur genusnormer påverkar allt från hur patienter hanterar smärtan till vilken smärtbehandling hälso- och sjukvården erbjuder.

https://www.hindawi.com/journals/prm/2018/6358624/

Överenskommelse 2018

En överenskommelse för 2018 mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan undertecknades den 9 februari av hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och områdeschef sjukförsäkring region Väst David Karlsson.

Läs överenskommelsen här.