Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringskoordinering

Här får du som arbetar med patienter som är i behov av stöd för att vara kvar i eller återgå till arbete och arbetssökande hjälp i ditt arbete.

Här finns bland annat mallar och ifyllnadsstöd för brev och blanketter som du kan använda dig av. 

Observera att flera av mallarna är framtagna nationellt. Det innebär att du behöver anpassa sådana till den verksamhet du utgår ifrån, d.v.s. din egen vårdcentral eller ditt eget sjukhus, både avseende information och logotyper.

 Kontaktlistor

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke från patienten.

VGR har i juli 2019 reviderat sina mallar för samtycke i enlighet med SKLs nya samtyckesrutiner. VGR använder samma skrivningar som förbundsjurist vid SKL rekommenderar.

För vårdpersonal som hämtar in samtycke från en patient innebär de nya mallarna att i högre grad än tidigare precisera för patienten vad det är för typ av information som vården behöver samverka kring, särskilt i samtycke avseende arbetsgivaren. 

Samtycke MALL – Rehabiliteringskoordinatorns kontakt med arbetsgivare - 190701

Samtycke MALL Rehabiliteringskoordinatorns kontakt med externa aktörer (länk till mall med VGR-logga kommer snart)

I mallen finns utrymme för vårdpersonal att precisera informationen som patienten samtycker kring.  I övrigt är det bra att låta mallen förbli intakt eftersom den är granskad av SKL.

Bakgrund till revidering

JO har kommit med kritik till region Östergötland och region Dalarna för att deras samtycken varit för allmänt hållna. Efter denna kritik har SKL arbetat med sina rutiner och lämnat information om detta till landstingen den 19 juni 2019.

Här finns JOs ärende att läsa i sin helhet.

 

OBS! Gamla blanketter nedan

Samtyckesblankett (dec 2018) – VGR

Rehabkoordinator och sekretess primärvård – VGR

 

I Vårdhandboken finns nationella formulär och mallar som du kan anpassa till din egen verksamhet både avseende innehåll och logotyp.

LOGGA IN – Intygsstatistik  (tidigare Statistiktjänsten)

Intygsstatistik kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster i din verksamhet. Du kan filtrera och anpassa statistiken så att den passar verksamhetens behov. Tjänsten kräver ett medarbetaruppdrag VE som söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) Inloggning sker med eTjänstekort (SITHS-kort).

Läs mer om tjänsten Intygsstatistik.

18 oktober 2017 hölls en regional temadag för rehabkoordinatorer i Göteborg. Dagen var fylld med aktuell information kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i Västra Götalandsregionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

 

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer


Senast uppdaterad: 2019-07-05 13:24