Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringskoordinering

Här får du som arbetar med patienter som är i behov av stöd för att vara kvar i eller återgå till arbete och arbetssökande hjälp i ditt arbete.

Här finns bland annat mallar och ifyllnadsstöd för brev och blanketter som du kan använda dig av. 

Observera att flera av mallarna är framtagna nationellt. Det innebär att du behöver anpassa sådana till den verksamhet du utgår ifrån, d.v.s. din egen vårdcentral eller ditt eget sjukhus, både avseende information och logotyper.

 Kontaktlistor

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke från patienten.

VGR har reviderat sina mallar för samtycke enligt rekommendationer från förbundsjuristen vid SKL. De nya mallarna innebär att samtycket i högre grad än tidigare ska preciseras för patienten vilken typ av information som vården behöver samverka kring – särskilt i samtycke avseende arbetsgivaren. 

Blankett-MALL – Samtycke för info till arbetsgivaren - 190911

Blankett-MALL – Samtycke för info till externa aktörer - 190911

OBS!    I mallarna finns gulmarkerade instruktioner om vad som ska specificeras angående varje individ. I övrigt är det bra att låta mallen förbli intakt eftersom formuleringarna är granskade av SKL.

Bakgrunden till revidering

JO har kritiserat två regioner för att deras samtycken varit för allmänt hållna. Efter detta har SKL arbetat med sina rutiner och informerat landstingen 19 juni 2019.

JO:s yttrande i sin helhet

Citat ur JO:s yttrande

Vårdinrättningen ska se till att samtycket inte blir mer omfattande än vad som krävs för utredningen. Det är därför olämpligt att använda sig av en blankett där patienten i förväg samtycker till alla eventuella utredningskontakter som vårdinrättningen kan tänkas behöva ta med myndigheter. Patienten bör i stället få ta ställning till ett konkret förslag till utredningskontakter som kliniken anser sig behöva ta i det enskilda fallet. Om det under behandlingstiden uppstår behov av att hämta in ytterligare information bör patienten få möjlighet att ta ställning till det då. Den som tar emot samtycket bör också försöka att försäkra sig om att detta inte får större räckvidd än vad den enskilde har insett eller velat. Patienten bör därför få individuellt anpassad information om syftet med utredningskontakterna och vilka uppgifter som kommer att efterfrågas. Mot bakgrund av det som jag nu har anfört vill jag särskilt framhålla att de utredningskontakter som vårdinrättningen föreslår att patienten ska samtycka till bör vara individuellt anpassade, dvs. avgränsade efter situationen.
- - -
Att ta in uppgifter från arbetsgivare kan dock vara ännu känsligare för patienten. Det ställer särskilda krav på att kliniken gör en noggrann avvägning av uppgifternas förväntade betydelse för utredningen och det intrång i patientens personliga integritet som utredningskontakten kan innebära.

I Vårdhandboken finns nationella formulär och mallar som du kan anpassa till din egen verksamhet både avseende innehåll och logotyp.

LOGGA IN – Intygsstatistik  (tidigare Statistiktjänsten)

Intygsstatistik kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster i din verksamhet. Du kan filtrera och anpassa statistiken så att den passar verksamhetens behov. Tjänsten kräver ett medarbetaruppdrag VE som söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) Inloggning sker med eTjänstekort (SITHS-kort).

Läs mer om tjänsten Intygsstatistik.

18 oktober 2017 hölls en regional temadag för rehabkoordinatorer i Göteborg. Dagen var fylld med aktuell information kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i Västra Götalandsregionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

 

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer


Senast uppdaterad: 2019-08-30 12:03