Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samarbete internt i hälso- och sjukvården

Här får du som rehabiliteringskoordinator hjälp att stödja vårdenhetens arbete med att:

 • Identifiera sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av koordineringsinsatser för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet
 • Samordna insatser inom hälso- och sjukvården för att öka patientens möjlighet att arbeta
 • Skapa samsyn kring patienten så att hälso- och sjukvården arbetar mot samma mål och enligt samma plan när det gäller patientens arbetsförmåga 

LOGGA IN – Rehabstöd

Rehabstöd ger snabb överblick över pågående sjukfall på en vårdenhet. Det visar bland annat vilka patienter som är sjukskrivna vid enheten just nu, vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare.
Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:                 rehabstod

 • GC001 – nationell åtgärdskod (KVÅ) för rehabiliteringskoordinering vid dokumentation av individrelaterade kontakter. Samordning av rehabiliterande insatser gällande arbetsförmåga. Utredning av samordningsbehov, koordinering inom verksamhet, arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra vårdgivare utifrån den enskilde patientens behov samt uppföljning.
  Koden fungerar som ett led i utvärderingen kring sjukskrivningsprocessen.
  Gäller från 1 januari 2018.

 • ZV506 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med arbetsgivare via besök eller telefonsamtal.
 • ZV502 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med Arbetsförmedlingen via besök eller telefonsamtal.

 • SIPSamordnad individuell plan
  AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
  UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan

 

För att få till en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

 

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

 

Senast uppdaterad: 2019-07-02 17:08