Styrning och tilläggsfinansiering

Nationell överenskommelse om statsbidrag 2019

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat ny nationell överenskommelse En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabliteringsprocess 2019 (tecknat 18 december 2018).
Nationell överenskommelse 2019

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har beslutat hur statsbidraget ska hanteras i VGR (beslut 30 januari 2019).
TU – Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2019

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om anvisningar till förvaltningar i VGR (beslut 29 mars 2019).
Anvisning 2019 – NU
Anvisning 2019 – Primärvården
Anvisning 2019 – Sjukhusen i Väster 
Kungälv, Frölunda, Alingsås och Angered
Anvisning 2019 – SkaS
Anvisning 2019 – SU
Anvisning 2019 – SÄS

Kontaktlistor

Senast uppdaterad: 2019-04-16 15:07