Utbildning inom försäkringsmedicin

Det finns utbildningar inom försäkringsmedicin för alla berörda personalgrupper. Utbildningarna ges återkommande runt om i Västra Götaland.

Utbildningstillfällen och orter finns nedan. Till vissa av utbildningstillfällena finns också program och kursmaterial tillgängligt. Om du vill ha en pappersversion får du själv skriva ut kursmaterialet.

 Kontaktlistor

Program, kursmaterial och länk till anmälan för varje yrkeskategori

Utbildning för läkare som saknar tillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin. Kursen är obligatorisk för AT-läkare.

Utbildningsdagen ger kompetens motsvarande delmål b4. Fördjupning som kräver genomgången Klinisk försäkringsmedicin – Steg 1 eller motsvarande. Det kommer att finnas möjligheter till ytterligare en utbildningsdag med specialitetsinriktad fördjupning.

19 september 2018 – dagen handlar om förebyggande sjukpenning, närståendepenning, handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning, invaliditetsintyg. Föreläsningar och falldiskussioner.

Kursen går i Skövde och vänder sig till läkare som önskar förbättra sina kunskaper i ICF och intygsskrivande. Vi går igenom centrala begrepp och deltagarna får öva på att skriva läkarintyg utifrån ICF-begreppen.

Grundläggande försäkringsmedicin för dig som är rehabiliteringskoordinator eller behandlare, exempelvis sjuksköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29