Utbildning inom försäkringsmedicin

Det finns utbildningar inom försäkringsmedicin för alla berörda personalgrupper. Utbildningarna ges återkommande runt om i Västra Götaland.

Presentation och länk till anmälan för varje utbildning

Utbildning för läkare som saknar tillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin. Kursen är obligatorisk för AT-läkare.

Utbildningsdagen ger kompetens motsvarande delmål b4. Fördjupning som kräver genomgången Klinisk försäkringsmedicin – Steg 1 eller motsvarande. Det kommer att finnas möjligheter till ytterligare en utbildningsdag med specialitetsinriktad fördjupning.

Utbildning – steg för steg

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter och även till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Syftet med utbildningen är att få fördjupad och tillämpbar kunskap i klinisk försäkringsmedicin.


Senast uppdaterad: 2019-01-23 15:12