Klinisk försäkringsmedicin Steg 2 – för specialistläkare och ST-läkare

Utbildningsdagen ger kompetens motsvarande delmål b4. Fördjupning som kräver genomgången Klinisk försäkringsmedicin – Steg 1 eller motsvarande. Det kommer att finnas möjligheter till ytterligare en utbildningsdag med specialitetsinriktad fördjupning.

Steg 2 för legitimerade läkare som behöver fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Ger kompetens att självständigt hantera försäkringsmedicinska frågeställningar i kontakter med patienter myndigheter och andra organisationer.
    Förkunskapskrav är Klinisk försäkringsmedicin – steg 1 eller motsvarande. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.
Målbeskrivning delmål b4 för ST-läkare

Socialstyrelsens intyg utfärdas efter utbildningen.

Anmäl dig  välj kurstillfälle

Program 08.30-16.30

Program och kursmaterial – Göteborg och södra Bohuslän

Välkommen & presentation. Deltagarnas förväntningar
   Sjukskrivning angår oss alla – din hjälp i konsten att sjukskriva

VGR:s struktur för en effektiv sjukskrivningsprocess 
   Inledning – Försäkringsmedicin

Sjukförsäkringen – från skråsamhälle till välfärdsstat

Förhållningssätt i sjukskrivarrollen – med fall och diskussion

Paus med kaffe och smörgås

Socialförsäkringen och Försäkringskassans regler kring läkarintyg

Lunch 12:00 – 13:00 Vi bjuder på mat

Hur du skriver ett bra läkarutlåtande – gruppdiskussioner kring fall
Läkarutlåtande för sjukpenning - FK7800??  Ladda ner och öppna blanketten – instruktioner visar sig när du håller markören över "hjälptext".
Bedömningskedja för sjukersättning – stöd för vården

Gruppdiskussion kring patientfall med beslutsstödet och Genushanden
  Genushanden         Text till Genushanden

Paus med kaffe och kaka

Arbetsförmedlingens uppdrag i sjukskrivningsprocessen

Kursledare & föreläsare

Göteborg och Södra Bohuslän

Ziba Moradiani är kursledare och föreläser om genusperspektiv.
Övriga föreläsare är:
- FMF-läkare
- Försäkringsmedicinsk rådgivare
- Sjukförsäkringsspecialist från Försäkringskassan

Ziba Moradiani

Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering
0727-32 86 20
ziba.moradiani@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-11-20 14:14