Klinisk försäkringsmedicin Steg 2 – för specialistläkare och ST-läkare

Utbildningsdagen ger kompetens motsvarande delmål b4. Fördjupning som kräver genomgången Klinisk försäkringsmedicin – Steg 1 eller motsvarande. Det kommer att finnas möjligheter till ytterligare en utbildningsdag med specialitetsinriktad fördjupning.

Steg 2 för legitimerade läkare som behöver fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Ger kompetens att självständigt hantera försäkringsmedicinska frågeställningar i kontakter med patienter myndigheter och andra organisationer.
    Förkunskapskrav är Klinisk försäkringsmedicin – steg 1 eller motsvarande. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.
Målbeskrivning delmål b4 för ST-läkare

Socialstyrelsens intyg utfärdas efter utbildningen.

Anmäl dig  välj kurstillfälle


Senast uppdaterad: 2019-01-23 14:13