Utbildning för rehabiliteringskoordinator

Utbildningen för rehabiliteringskoordinator är stegvis uppbyggd

Du kan läsa mer om de olika utbildningsstegen nedan, vad de innehåller, vilka krav som ställs och hur du anmäler dig.

1. Introduktion i rollen – halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal samt en webbutbildning i sex delar.

2. Heldagsutbildning för rehabiliteringskoordinator

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet 7,5 högskolepoäng

1. Introduktion och halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal

Introduktionen till rollen som rehabiliteringskoordinator ska du få tillsammans med din lokala processledare och chef. För att få mer information om vad som gäller för dig, ta kontakt med din lokala processledare.

2. Heldagsutbildning

Dagen handlar om arbetsgivarens, Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och socialtjänstens ansvar och möjligheter. Vi går igenom fallbeskrivningar och det ges flera tillfällen för diskussion.

Förutom att du ska ha genomgått halvdagsutbildning för icke-sjukskrivande personal rekommenderas att du också har arbetat i cirka sex månader som rehabiliteringskoordinator innan du deltar i heldagsutbildning.

Höstterminen 2018
- Tisdag 16 oktober       08.30-16.30
   Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1-2, Göteborg
   Program och kursmaterial, se nedan
   Vägbeskrivning finns i inbjudan

INBJUDAN – uppdaterad 180925

Anmäl dig redan nu

Medverkande

Catarina Bremström      Västra Götalandsregionen
Cecilia Sundh Försäkringskassan
Silvija Mehrstam Arbetsförmedlingen
Heide Kamperin Västra Götalandsregionen
Evy Almstrand Socialtjänsten – kommunen
Malin Rydén-Mölholm Västra Götalandsregionen
   
   

Kursansvarig

Malin Rydén-Mölholm, Processledare – Sjukskrivning och Rehabilitering
malin.ryden@vgregion.se

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet

Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 högskolepoäng

Vidareutbildning för dig som är rehabkoordinator. Utbildningen ges av Göteborgs universitet och är i första hand till för Västra Götalandsregionens personal och är då kostnadsfri. Externa sökande får delta i mån av plats till en avgift om 17 000 kronor (inkl moms).

OBS - Tidigarelagd anmälan! 
Anmälan senast 8 augusti till kursen hösten 2018

Deltagande rehabkoordinator ska anmälas av lokal processledare (eller chef) till:
 mats.swanberg@vgregion.se 
Anmälan ska innehålla deltagarens

- Namn
- Personnummer
- Grundprofession
- Arbetsplats
- E-postadress

Utbildningstillfällen för kursen hösten 2018
18 och 19 oktober
6 och 7 november
6 och 7 december

Kontakta gärna Mats Swanberg
0761-48 05 27


Senast uppdaterad: 2018-11-19 13:57