Utbildning för rehabiliteringskoordinator

Utbildningen för rehabiliteringskoordinator är stegvis uppbyggd

Du kan läsa mer om de olika utbildningsstegen nedan, vad de innehåller, vilka krav som ställs och hur du anmäler dig.

1. Introduktion i rollen inklusive halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal

2. Heldagsutbildning för rehabiliteringskoordinator

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet 7,5 högskolepoäng

1. Introduktion och halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal

Introduktionen till rollen som rehabiliteringskoordinator ska du få tillsammans med din lokala processledare och chef. För att få mer information om vad som gäller för dig, ta kontakt med din lokala processledare.

I samband med din introduktion ska du också gå vidare med halvdagsutbildningen för icke-sjukskrivande personal.

2. Heldagsutbildning

Dagen handlar om arbetsgivarens, Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och socialtjänstens ansvar och möjligheter. Vi går igenom fallbeskrivningar och det ges flera tillfällen för diskussion.

Förutom att du ska ha genomgått halvdagsutbildning för icke-sjukskrivande personal rekommenderas att du också har arbetat i cirka sex månader som rehabiliteringskoordinator innan du deltar i heldagsutbildning.

Höstterminen 2018
- Tisdag 16 oktober       08.30-16.30
   Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1-2, Göteborg
   Program och kursmaterial, se nedan
   Vägbeskrivning finns i inbjudan

INBJUDAN

Anmäl dig redan nu

Program och kursmaterial

Tisdagen 16 oktober 2018

08.30-16.30

Kaffe och smörgås med mera serveras från 08.00 samt vid 09.45

- Inledning & presentation

- Försäkringsmedicin
Försäkringsmedicinsk definition
Klinisk försäkringsmedicin

- Försäkringskassans uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Kaffepaus med smörgås och en liten buffé

- Arbetsförmedlingens uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Lunch och mat 11.30-12.30

- Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering

Paus med kaffe och mycket smått och gott

- Socialtjänstens uppdrag i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen

- Diskussion och avslutning

 Läs mer inför din utbildningsdag

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

Medverkande

Catarina Bremström      Västra Götalandsregionen
  Försäkringskassan
Helene Ohlsson Arbetsförmedlingen
Heide Kamperin Västra Götalandsregionen
Evy Almstrand Socialtjänsten – kommunen
Malin Rydén-Mölholm Västra Götalandsregionen
   
   

Kursansvarig

Malin Rydén-Mölholm, Processledare – Sjukskrivning och Rehabilitering
malin.ryden@vgregion.se

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet

Koordinering av rehabiliteringsprocessen 7,5 högskolepoäng

Vidareutbildning för dig som är rehabkoordinator. Utbildningen ges av Göteborgs universitet och är i första hand till för Västra Götalandsregionens personal och är då kostnadsfri. Externa sökande får delta i mån av plats till en avgift om 17 000 kronor (inkl moms).

Anmälan senast 15 augusti 2018 till höstens kurs

Deltagande rehabkoordinator ska anmälas av lokal processledare (eller chef) till: mats.swanberg@vgregion.se 
Anmälan ska innehålla deltagarens

- Namn
- Personnummer
- Grundprofession
- Arbetsplats
- E-postadress

Undervisningstillfällen för kursen hösten 2018
19 och 20 september
18 och 19 oktober
6 och 7 november
6 och 7 december

Kontakta Mats Swanberg om du har frågor
0761-48 05 27


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26