Utbildning för rehabiliteringskoordinator

Utbildning – steg för steg

1.  Introduktion

Introduktion till rollen som rehabiliteringskoordinator får du av din chef samt lokal processledare. Nedan webbutbildningar ska du genomföra, de är också en del av din introduktion.

  • Klinisk försäkringsmedicin – webbutbildning. Syftet med utbildningen är att få fördjupad och tillämpbar kunskap i klinisk försäkringsmedicin.
  • Utbildningen Rehabiliteringskoordinering i sex delar. Denna webbaserade grundutbildning riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator. Utbildningen går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

2.   Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet 7,5 högskolepoäng

Vidareutbildning för dig som är rehabiliteringskoordinator. För tillträde krävs högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden.

Utbildningen ges av Göteborgs universitet och är i första hand till för Västra Götalandsregionens personal och är då kostnadsfri.
Externa sökande får delta i mån av plats för 17 000 kronor (inklusive moms).

Nästa utbildningstillfälle är till hösten 2019. Så snart information om tidpunkt finns tillgänglig kommer denna att publiceras här.

Här kan du ta del av uppdragsutbildningens studieplan och studiehandledning.

Anmälan görs av rehabiliteringskoordinatorns närmsta chef till:
 mats.swanberg@vgregion.se 
Anmälan ska innehålla deltagarens
- Namn
- Personnummer
- Grundprofession
- Arbetsplats
- E-postadress


Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:34