Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning för rehabiliteringskoordinator

Utbildning – steg för steg

Introduktion till rollen som rehabiliteringskoordinator får du av din chef samt lokal processledare. Nedan webbutbildningar ska du genomföra, de är också en del av din introduktion.

  • Klinisk försäkringsmedicin – webbutbildning. Syftet med utbildningen är att få fördjupad och tillämpbar kunskap i klinisk försäkringsmedicin.
  • Utbildningen Rehabiliteringskoordinering i sex delar. Denna webbaserade grundutbildning riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator. Utbildningen går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vidareutbildning för dig som är rehabiliteringskoordinator. För tillträde krävs högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden.

Utbildningen ges av Göteborgs universitet och är i första hand till för Västra Götalandsregionens personal och är då kostnadsfri.
Externa sökande får delta i mån av plats för 17 000 kronor (inklusive moms).

Hösten 2019 – MED 102, HT 2019

  • Vecka 37 – torsdag & fredag 12-13 september
  • Vecka 41 – torsdag & fredag 10-11 oktober
  • Vecka 45 – måndag & tisdag  4-5 november
  • Vecka 50 – torsdag & fredag 12-13 december

Studieplan och Studiehandledning.

Anmälan senast 31 maj

Anmälan görs av rehabiliteringskoordinatorns närmsta chef till:
 mats.swanberg@vgregion.se 
För deltagande krävs att tid ges för föreläsningar och instudering. Anmäld deltagare som uteblir vid första utbildningstillfälle utan anmält godtagbart skäl, kommer att strykas från kursen. Förkunskapskrav enligt studieplan.
Anmälan ska innehålla deltagarens:
- Namn
- Personnummer
- Grundprofession
- Arbetsplats
- E-postadress

.


Senast uppdaterad: 2019-05-09 13:47