Utbildningsdag för specialistläkare

19 september 2018 – dagen handlar om förebyggande sjukpenning, närståendepenning, handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning, invaliditetsintyg. Föreläsningar och falldiskussioner.

Utbildningsdag för specialistläkare med behov av att uppdatera försäkringsmedicinska kunskaper motsvarande Klinisk försäkringsmedicin – Steg 2. Dagen blandar teori och praktik inom det försäkringsmedicinska området. Lärandet sker genom föreläsningar, falldiskussioner och färdighetsträning.

Specialitet: Allmänmedicin

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Program 19 september 08.30-16-30

Göteborg & södra Bohuslän

- Välkommen och presentation – deltagarnas förväntningar

- Introduktion
Sjukskrivning angår oss alla – din hjälp i konsten att sjukskriva
Inledning – Försäkringsmedicin

- Sjukskrivningsdilemman

Paus med kaffe och smörgås

- Förebyggande sjukpenning, närståendepenning, handikappersättning och vårdbidrag

- Övriga intyg: assistans- och handikappersättning, vård- och omvårdnadsbidrag

- AFA-försäkring: invaliditetsintyg och medicinsk invaliditet

- Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Lunch 12:00 – 13:00 Vi bjuder på mat

- Genusperspektiv på hälsa och vård

- Arbetsförmedlingens uppdrag i sjukskrivningsprocessen

- Hur du skriver ett bra läkarutlåtande – gruppövning kring patientfall
Läkarutlåtande för sjukersättning  Ladda ner och öppna blanketten  instruktioner visar sig när du håller markören över "hjälptext".

Paus med kaffe och kaka

- Fortsättning på gruppövning kring patientfall

- Sammanfattning och avslutning

Kursledare & föreläsare

Göteborg och Södra Bohuslän

Ziba Moradiani är kursledare och föreläser om genusperspektiv.
Övriga föreläsare är:
- FMF-läkare
- Försäkringsmedicinsk rådgivare
- Sjukförsäkringsspecialist från Försäkringskassan

Ziba Moradiani

Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering
0727-32 86 20
ziba.moradiani@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-19 13:56