Förskrivning och ansvarsfördelning

Här kan du läsa mer om de regler som gäller generellt samt vad som gäller vid exempelvis vid flytt, utomlänsvård eller vård av personer från andra länder. Här hittar du även information om vilket ansvar som gäller vid förskrivning av hjälpmedel. Du måste dock alltid informera dig om förutsättningarna att förskriva hjälpmedel i varje enskilt fall.

Förskrivning till person som är bosatt i Västra Götaland

Förskrivning till person bosatt i annat län

Hjälpmedel vid resor

Vård av personer från andra länder

Hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland eller till annat land

Hälso- och sjukvårdens övergripande ansvar

Verksamhetschefens ansvar, enligt HSL

Förskrivarens ansvar

Patientens och närståendes ansvar

Kostnadsansvar


Senast uppdaterad: 2018-08-07 12:51