Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnadsansvar

Varje vårdgivare bör utse en kontaktperson för hjälpmedelsfrågor och kostnadsansvar för att underlätta kontakterna i vårdkedjan och dit förskrivaren kan vända sig i ärenden som kräver kontakt med annan vårdgivare.

Förskrivare ska kontakta och inhämta godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedlet:

 • inför förskrivning av hjälpmedel utöver reglerna i riktlinjer eller produktanvisningar
 • inför installation och nedmontering som kan medföra kostnader för att återställa bostaden
 • när en patient flyttar inom Sverige
 • när en patient planerar att flytta från Sverige till annat land.

Vårdgivaren kan därutöver ha lokala anvisningar som kompletterar och förtydligar reglerna i riktlinjer och produktanvisningar.

Vårdgivaren ska ta ställning till om ersättningskrav kan ställas till patient/vårdnadshavare/annan när:

 • hjälpmedlet inte hanteras enligt bruksanvisning
 • hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning
 • hjälpmedlet förkommer på grund av oaktsamhet
 • hjälpmedlet förändras genom exempelvis att klistra på märken eller skumgummi, måla eller montera på krokar och liknande.
 • hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning från vårdgivare.

Ersättning kan krävas för restvärdet av ett hjälpmedel som har förkommit eller inte kan användas längre, samt för reparationskostnader för ett skadat hjälpmedel. Varje vårdgivare bedömer vilken lägstanivå som kan anses skälig för när ersättningskrav kan ställas.

Om vårdgivaren anser att patienten orsakat skadan eller förlusten är det också vårdgivaren som bedömer och beslutar om det beror på oaktsamhet eller onormal förslitning, med hänsyn tagen till patientens funktionsnedsättning.

Vårdgivare kan ställa krav på ersättning för hjälpmedel till:

 • patient/vårdnadshavare, som i sin tur ansvarar för att ta kontakt med exempelvis försäkringsbolag, färdtjänstutförare eller flygbolag. Krav på ersättning från patient/vårdnadshavare kan bara ställas om patienten har fått information om lånevillkoren och i särskilda fall undertecknat en låneförbindelse.
 • berörd arbetsgivare, enligt skadeståndslagen, när en arbetstagare, till exempel personal på särskilt boende, i hemtjänst, personlig assistent eller skolpersonal, orsakar en skada eller förlust av hjälpmedel genom fel eller försummelse i tjänsten.
 • annan, t.ex. färdtjänstutförare om vårdgivare och patient kommer överens om det.

Om patienten bedöms ha behov av hjälpmedlet är vårdgivaren skyldig att förskriva det, även om en eventuell ersättningsprocess för det hjälpmedel som är förlorat eller skadat inte är avslutad.

Patienten/vårdnadshavare ska informeras om att de tar över hela ansvaret för hjälpmedlet om det på uppmaning inte återlämnas. Vårdgivarens/hjälpmedelsförsörjarens ansvar för hjälpmedlet upphör.

Senast uppdaterad: 2019-06-27 09:41