Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vård av personer från andra länder

I Sveriges Kommuner och Regioners handbok Vård av personer från andra länder redogörs för vilka regler som gäller för att vårdgivare inom regionerna ska få ersättning för de åtgärder som genomförts för dessa personer. Observera att regler för personer från andra länder endast gäller vård som ges av verksamheter inom Västra Götalandsregionen eller privata vårdgivare som har avtal med regionen.

När personer från andra länder söker vård i Sverige behöver vårdgivaren ta reda på fakta om patienten för att veta hur vården ska betalas. Detta gäller även hjälpmedel. Det finns en checklista med frågor som du kan använda som stöd för att ta reda på vilka regler som gäller.

Oavsett vistelseort har alla rätt till akut vård till följd av sjukdom, skada eller graviditet. Förskrivning av hjälpmedel kan bli aktuell om patienten behöver det under den aktuella behandlingsperioden eller för att kunna ta sig hem.

De hjälpmedel som används tidsbegränsat under vistelsen i Sverige och som återlämnas till vårdgivaren hyrs eller köps från hjälpmedelsleverantören enligt ordinarie prismodell i gällande avtal. Förskrivande vårdgivare betalar fakturan för att sedan fakturera rätt betalare för vårdkostnaden, inklusive hjälpmedelskostnaden. Detta gäller dock inte hjälpmedel som förskrivs av Västra Götalandsregionens verksamheter till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (läs mer under nedanstående rubriker Asylsökande och Personer som vistas i Sverige utan tillstånd).

Förskrivare kan ha svårt att följa upp hjälpmedel som förskrivs till personer från andra länder, eftersom dessa personer inte är bofasta i regionen. Om förskrivaren eller ansvarig vårdgivare inte kan nå personerna kan ärendet avslutas.

 För personer från olika länder finns aktuellt regelverk i Turisthandboken.

Asylsökande

Lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. reglerar regionernas skyldigheter när det gäller hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, utöver vad som följer av bland annat hälso- och sjukvårdslagen. Den asylsökande ska visa upp ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto på asylansökan vid kontakt med vården.

Hjälpmedel kan förskrivas till asylsökande:

  • vid akut sjukdom eller behov som inte kan vänta för personer som är 18 år eller äldre (förskrivaren avgör vilka hjälpmedelsbehov som inte kan vänta)
  • till barn (personer under 18 år) i samma utsträckning som till barn folkbokförda i Sverige.

Uppehållstillstånd

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har personer som är bosatta i Sverige rätt till subventionerad vård inklusive hjälpmedel. Bosatt i Sverige är man från folkbokföringsdagen. I Västra Götalandsregionen har personer med tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd rätt till subventionerad vård redan från den dag de ansökt om att bli folkbokförd i Sverige, enligt beslut i Regionstyrelsen.

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om tillstånd för att vistas här har rätt till samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande, enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Det innebär följande:

  • vid akut sjukdom eller behov som inte kan vänta för personer som är 18 år eller äldre (förskrivaren avgör vilka hjälpmedelsbehov som inte kan vänta)
  • till barn (personer under 18 år) i samma utsträckning som till barn folkbokförda i Sverige.

Läs mer - vård av personer från andra länder

Länkar - vård av personer från andra länder

Turisthandbok (Västra Götalandsregionen)

Asylsökande och personer utan tillstånd  (Västra Götalandsregionen)

Försäkringskassan

Senast uppdaterad: 2022-05-25 09:10