Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetschefens ansvar, enligt HSL

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och ansvarar för att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs. I ansvaret ingår också att säkerställa att medicintekniska produkter som förskrivits, utlämnats eller tillförs till patienter kan spåras. I ansvaret ingår att se till att denna handbok följs och vid behov komplettera med lokala anvisningar.

Utse förskrivare

Förskrivare utses av verksamhetschefen, som ansvarar för att förskrivaren har den kompetens som behövs för att utföra uppgiften. Förskrivaren ska vara registrerad i vårdgivarens register över förskrivare och ska vara anställd av:

 • Västra Götalandsregionen
 • någon av Västra Götalands 49 kommuner, eller
 • verksamhet som har tecknat kontrakt eller vårdavtal med Västra Götalandsregionen eller en kommun i Västra Götaland.

Förskrivningsrätten kan inte delegeras.

Följande yrkesgrupper får förskriva personliga hjälpmedel i Västra Götaland:

 • arbetsterapeut
 • audionom
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • läkare
 • logoped
 • läkare med specialistkompetens
 • optiker
 • ortopedingenjör
 • sjuksköterska
 • synpedagog.

Kompetens för förskrivare av hjälpmedel

Verksamhetschefen ska säkerställa att förskrivarna har och upprätthåller den kompetens och kunskap som behövs för uppgiften. Den yrkeskompetens som anges i respektive produktanvisning är ett grundkrav för all hjälpmedelsförskrivning.

Nyutbildade eller nya förskrivare som saknar erfarenhet på hjälpmedelsområdet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare. Alla förskrivare ska genomgå en förskrivarutbildning.

Grundläggande förskrivarutbildning är ett ansvar för varje vårdgivare men förskrivarkompetens kräver kontinuerligt lärande, vilket gör att förskrivaren kan behöva olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet. Det är verksamhetschefens ansvar att erbjuda förskrivarna möjlighet till kompetensutveckling.

Senast uppdaterad: 2018-08-07 12:42