Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdgivarens ansvar

Ansvar för att produkter som förskrivs är säkra och spårbara

Det är varje vårdgivares ansvar att utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso-och sjukvård) som ansvarar för att:

 • endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs.
 • säkerställa att medicintekniska produkter som förskrivits, utlämnats eller tillförs till patienter kan spåras.
 • denna handbok följs och vid behov komplettera med lokala anvisningar.

Ansvar för att utse förskrivare

Det är varje vårdgivares ansvar att utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso-och sjukvård) som ansvarar för att:

 • utse förskrivare.
 • förskrivare är registrerade i vårdgivarens register över förskrivare.

Förskrivare ska vara anställd av:

 • Västra Götalandsregionen
 • någon av Västra Götalands 49 kommuner, eller
 • verksamhet som har tecknat kontrakt eller vårdavtal med Västra Götalandsregionen eller en kommun i Västra Götaland.

Förskrivningsrätten kan inte delegeras. Det innebär att förskrivaren har ett helhetsansvar som inte kan överlåtas till någon annan. Däremot kan annan personal medverka vid, eller själva genomföra, en eller flera faser i förskrivningsprocessen. All personal som medverkar i förskrivningsprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats även om valet av lämplig specifik produkt är förskrivarens. Vårdgivaren är ansvarig för att ta fram rutiner för förskrivningsprocessen, i det ingår att de som medverkar i förskrivningsprocessen har rätt kompetens.

Följande yrkesgrupper får förskriva personliga hjälpmedel i Västra Götaland:

 • arbetsterapeut
 • audionom
 • dietist
 • fysioterapeut/sjukgymnast
 • läkare
 • logoped
 • läkare med specialistkompetens
 • optiker
 • ortopedingenjör
 • sjuksköterska
 • synpedagog

Ansvar för att säkerställa kompetens

Den yrkeskompetens som anges i respektive produktanvisning är ett grundkrav för all hjälpmedelsförskrivning. Utöver den krävs förskrivarkompetens.

Det är varje vårdgivares ansvar att utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso-och sjukvård) som ansvarar för att:

 • förskrivare har och upprätthåller den kompetens och kunskap som behövs för att utföra uppgiften. Förskrivarkompetens kräver kontinuerligt lärande, vilket gör att förskrivaren kan behöva olika former av utbildning i olika faser av yrkeslivet.
 • alla förskrivare genomgår en förskrivarutbildning.
 • nyutbildade eller nya förskrivare som saknar erfarenhet på hjälpmedelsområdet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare.

Koncept för förskrivarkompetens i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2023-06-02 14:30