Kostnader och avgifter för patienten

Kostnader

Invånare i Västra Götaland lånar de flesta hjälpmedel kostnadsfritt med nyttjanderätt. Vissa ortopedtekniska produkter och förbrukningsvaror betalar dock patienten själv.

Avgifter

Patientavgift för Västra Götalandsregionen

Patientavgifterna regleras i regionens patientavgiftshandbok. Denna finns att hitta på regionens intranät, kapitel 2 och 6. Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen patientavgift.

Patientavgift för Västra Götalands kommuner

Kommunerna har lokala regelverk gällande avgifter, exempelvis HSL-insatser och egenavgift. Information finns på respektive kommuns webbplats.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26