Ny produktanvisning 270306 Luftrenare

Västra Götalandsregionen har beslutat att införa en produktanvisning för 270306 Luftrenare. Produktanvisningen är publicerad i handboken under produktområdet medicinsk behandling. Försörjningen med produkter kommer att hanteras inom ramen för Överenskommelse för regional försörjning av personliga hjälpmedel vid medicnsk behandling.