Övergångsregler

Vid förändringar i handboken ska det finnas gemensamma tillämpnings- och övergångsregler för Västra Götalands vårdgivare, vilket beskrivs i Process för förändringar i handboken 

Aktuella övergångsregler

Konsumentprodukter som tas ur sortiment 2019-02-01.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-28 12:39