Övergångsregler 090305 Ytterkläder

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel beslutat att ta bort produktanvisning 090305 Ytterkläder ur Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Produktanvisningen avser enbart förskrivning av åkpåsar.

2018-05-28 tas produktanvisningen bort ur handboken och förskrivning kan därmed inte göras.

Övergångsreglerna gäller alla hjälpmedel som är förskrivna till patient samt de som finns i lager hos Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedel förskrivna till patient

Vårdgivare med behandlingsansvar ansvarar för att:

 • I fakturaunderlag för maj månad 2018 söka fram de patienter som har åkpåsar förskrivna. Fakturaunderlag hämtas i webSesam/eFaktura eller i Crystal Reports. 

 • Senast 2018-06-30 skriftligen informera dessa patienter om att:

  • Åkpåse inte längre är förskrivningsbart hjälpmedel i Västra Götaland.

  • Patienten får behålla den förskrivna åkpåsen men någon ny kommer inte att kunna förskrivas.

  • Ansvaret för åkpåsens skötsel och underhåll är därmed helt och hållet patientens ansvar.

  • Hjälpmedelscentralens och vårdgivarens ansvar för hjälpmedlet upphör.

  • Om patienten inte vill ha kvar åkpåsen ska den inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen. 

 • Dokumentera i journal enligt vårdgivarens rutiner 

         Brevmall för information till patient

Hjälpmedelscentralen ansvarar för att:

 • Den 1 juni 2018 avsluta hyran för berörda artiklar.

 • Den 1 augusti 2018 skrota bort artikeln från patientens hjälpmedelsinnehav i webSesam (artikeln hamnar därmed inte i bilden Återlämnade hjälpmedel)

Hjälpmedel i lager hos Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen avvecklar lager för dessa produkter enligt interna rutiner. 

Senast uppdaterad: 2018-06-11 10:09