Övergångsregler 222712 Ur och klockor (armbandsur med påminnelsefunktion)

Beredningsgrupp Handbok och sortiment har tagit ställning för en revidering av produktanvisningen 222712 Ur och klockor samt övergångsregler för berörda artiklar. Bakgrunden är ett beslut i Ledningsrådet för hjälpmedel från 171102 gällande sortimentet i denna produktgrupp. Det innebär att armbandsur med påminnelsefunktion vid kognitiv funktionsnedsättning inte ska vara ett förskrivningsbart hjälpmedel.

Från och med 2018-06-11 medges ingen nyförskrivning av armbandsur med påminnelsefunktion enligt denna produktanvisning.

Övergångsreglerna gäller alla hjälpmedel som är förskrivna till patient samt finns i lager hos Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedel förskrivna till patient

Vårdgivare med behandlingsansvar ansvarar för att:

 • I fakturaunderlag för juni månad 2018 söka fram de patienter som har följande hjälpmedel förskrivna. Fakturaunderlag hämtas i webSesam/eFaktura eller i Crystal Reports. 

Art nr

Benämning

12776

Armbandsur MeDos m larm svart rem

12877

Timex Datalink 150

29705

Armbandsur Cadex m larm   

30159

Armbandsur Timex Ironman datalink usb

31667

Armbandsur MeDos m larm kardborrband röd

51667

Armbandsklocka Medos II

53084

Armbandsklocka Medos II röd boett

60127 

Armbandsur Cadex 2 med larm

 

 • Snarast och skriftligen informera samtliga patienter med förskrivna hjälpmedel som berörs av övergångsreglerna om att:
  • Armbandsur med påminnelsefunktion inte längre är förskrivningsbart hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning i Västra Götaland.
  • Patienten får behålla det förskrivna armbandsuret men något nytt kommer inte att kunna förskrivas.
  • Ansvaret för armbandsurets skötsel och underhåll är därmed helt och hållet patientens ansvar.
  • Hjälpmedelscentralens och vårdgivarens ansvar för hjälpmedlet upphör.
  • Om patienten inte vill ha kvar armbandsuret ska det inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen.
 • Dokumentera i journal enligt vårdgivarens rutiner

 Brevmall för information till patient

Hjälpmedelscentralen ansvarar för att:

 • Den 1 juli 2018 avsluta hyran för berörda artiklar.
 • Den 1 september 2018 skrota bort artikeln från patientens hjälpmedelsinnehav i webSesam (artikeln hamnar därmed inte i bilden Återlämnade hjälpmedel)

Hjälpmedel i lager hos Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen avvecklar lager för dessa produkter enligt rutiner inom Regionservice.

Senast uppdaterad: 2018-06-11 15:24