220627 Tillbehör till hörhjälpmedel

Förskrivare   

Audionom verksam i Dövblindteam 
Synpedagog verksam i Dövblindteam 

Kriterier   

b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner
och
b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner   

Mål  

Att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter såsom
d115 Att lyssna
d220 Att företa mångfaldiga uppgifter
d230 Att genomföra daglig rutin
d399 Kommunikation ospecificerad
d999 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv, ospecificerat  

Anvisningar   

Avser tillbehör till produkt som kan förskrivas så som ljudanslutningar, streamer, extern mikrofon, batterier, batteriladdare.
Lokala riktlinjer finns för förskrivare inom Habilitering & Hälsa.

Kostnadsansvar   

Habilitering & Hälsa