221503 Manuella räknehjälpmedel

Förskrivare 

Synpedagog verksam i Dövblindteam 

Kriterier 

b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner
och
b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner 

Mål 

d150 Att lära sig räkna 

Anvisningar 

Avser räknehjälpmedel som exempelvis abakus.
Lokala riktlinjer finns för förskrivare inom Habilitering & Hälsa.

Kostnadsansvar 

Habilitering & Hälsa