223905 Taktila datordisplayer

Förskrivare 

Synpedagog verksam i Dövblindteam 

Kriterier 

b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner
och
b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner 

Mål 

Ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter såsom
d166 Att läsa  
d170 Att skriva
d350 Konversation
d299 Allmänna uppgifter och krav, ospecificerade
d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker 

Anvisningar 

Avser taktila displayer som kan presentera information från IKT-enhet (information, kommunikation och teknik) samt mata in information till IKT-enhet.
Lokala riktlinjer finns för förskrivare inom Habilitering & Hälsa.

Kostnadsansvar 

Habilitering & Hälsa