223907 Ljuddisplayer för datorer

Förskrivare 

Audionom verksam i Dövblindteam 
Synpedagog verksam i Dövblindteam 

Kriterier 

b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner
och
b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner 

Mål 

Ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter såsom
d299 Allmänna uppgifter och krav, ospecificerat
d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker
d399 Kommunikation ospecificerad
d999 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv, ospecificerat. 

Anvisningar 

Avser samtalsapparater samt mjukvara som kan överföra information från hjälpmedelsprogram till syntetiskt tal.
Lokala riktlinjer finns för förskrivare inom Habilitering & Hälsa.

Utvärdering och uppföljning  

 

Patientens ansvar  

Att inte installera programvaror som försvårar användandet av de förskrivna funktionerna. 

Antal utrustningar 

Kostnadsansvar 

Habilitering & Hälsa