042715 Ljudstimulerare

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b2400.3 Svår tinnitus

Mål

b 2400 Minska tinnitusbesvär

Anvisningar

Avser inte tillsatser till hörapparater eller hörapparater med inbyggd ljudstimulator.
Hjälpmedlet ingår som en del i behandlingsmodellen Tinnitus Retraining Therapy, TRT, tinnitus tillvänjningsbehandling.
Förskrivning kan ske till ena eller båda öronen (Habituering).

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20