Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

220612 I-örat-apparater

Förskrivare

Audionom

Kriterier

230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité

Mål

b230 Förbättra hörselfunktioner för att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter

Anvisningar

Hörapparat förskrivs till båda öronen eller ett öra utifrån en individuell bedömning av behovet och hörseln på respektive öra.
För att hörapparaten skall bli ett fungerande hjälpmedel krävs individuell öroninsats eller ljudslang.
Valet av hörapparat styrs av hörselnedsättningens art, tänkbara ljudmiljöer, eventuella motoriska begränsningar med mera.
Byte av hörapparat sker vid förändring av hörselförmågan, om krav på hörseln förändras eller när tidigare hörapparat är utdömd.
De minsta apparaterna kan sakna telespole. Hänsyn måste tas till hörselgångens storlek och form vid anpassningen. Hanterbarheten kan vara problem på grund av apparatens litenhet.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering sker genom mätning av hörapparatens förstärkning i örat (IF), genom frågeformulär och genom måluppfyllelse kopplat till rehabiliteringsplan.

Patientens ansvar

Batterier betalas av patienten efter utprovningsperioden.
Barn och ungdomar får batterier från hörselvården till och med 19 år.

Antal utrustningar

Reservapparat(er) kan förskrivas efter individuell bedömning, exempelvis till barn och patienter med svår hörselnedsättning som inte klarar någon tid av vardagen utan ständigt fungerande förskrivna hjälpmedel.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20