220621 Hörapparat som används tillsammans med implantat (cochleaimplantat)

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i audiologi

Kriterier

b230.3 Svår nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité

Mål

b230 Förbättra hörselfunktioner för att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter.

Anvisningar

Avser elektroniska hjälpmedel som cochleaimplantat och hjärnstamsimplantat som stimulerar hörselnerv och hörselbanor (innerörats receptorer). Beslut om operation och förskrivning sker i tvärprofessionellt team.

Utvärdering och uppföljning

Uppföljning av cochleärt implantat på Hörselvårdsavdelningen, SU. Utvärdering sker genom ljudfältsmätning, implantattest genom frågeformulär och genom måluppfyllelse kopplat till rehabiliteringsplan.

Patientens ansvar

Batterier betalas av patienten efter utprovningstiden. Barn och ungdomar får batterier från hörselvården till och med 19 år.

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa