220624 Hörlurar

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230 Nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité och som inte kompenseras med
e125 produkter och teknik för kommunikation (hörapparat)

Mål

d115 Att lyssna
Att avsiktligt använda hörseln för att uppfatta auditiva stimuli.

Anvisningar

Avser produkt som kan förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel Högtalaruttag på befintlig TV och/eller radio krävs, alternativt kan förstärkare med mikrofon användas om uttag saknas.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20