221824 Transmissionssystem via radio

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.1 Lätt nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité

Mål

b230 Förbättra hörselfunktioner för att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter.

Anvisningar

Systemet består av FM-sändare och FM-mottagare för talkommunikation.
Systemet förskrivs för att underlätta kommunikation på längre avstånd.
Observera! Överföring kan ske med annan utrustning inställd på samma kanal.

 

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa