222106 Kommunikationsförstärkare

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230 Lätt nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalité

Mål

b230 Förbättra hörselfunktioner för att ge en ökad delaktighet i olika aktiviteter såsom
d115 Att lyssna
d230 Att genomföra daglig rutin
d220 Att företa mångfaldiga uppgifter
d310 Att kommunicera genom att ta emot talande meddelanden
d350 Konversation
d999 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv, ospecificerat 

Anvisningar

Kommunikationsförstärkare kan förskrivas till patient med hörselnedsättning som har behov av att kunna uppfatta tal och kunna föra samtal med en eller flera personer.

Utvärdering och uppföljning

 

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Kan förskrivas till patient med hörapparat vid behov av speciellt hörselstöd och används då i kombination med hörapparaterna.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa