222421 Telefontillbehör

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.1 Lätt till svår nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalitét.

Mål

d360 Att använda kommunikationsutrustningar och kommunikationstekniker

Anvisningar

Avser separata förstärkare som vid behov kan anslutas till telefonluren. Produkten förstärker talsignaler eller omvandlar dem till induktiva signaler.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa