222706 Indikatorer med ljudsignaler

Förskrivare

Audionom

Kriterier

b230.2 Måttlig nedsättning av hörselfunktioner avseende att förnimma ljud, urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalitet

Mål

d115 Att lyssna för att uppfatta auditiva stimuli, t ex barnskrik

Anvisningar

Avser hjälpmedel som indikerar med starkare ljud eller lägre frekvens. 
Akustiska signalhjälpmedel förskrivs när förstärkt ljudsignal uppfyller behovet.

Kostnadsansvar

Habilitering & Hälsa

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20