220903 Röstgeneratorer

Förskrivare

Logoped, läkare med specialistkompetens inom foniatri

Kriterier

s340.4 Total avsaknad av stämband
eller
b310.4 Total nedsättning av röstfunktioner

Mål

d330 Att tala
eller
b310 Att frambringa ljud

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam