220906 Röstförstärkare för personligt bruk

Förskrivare

Logoped, läkare med specialistkompetens inom foniatri

Kriterier

b3.3 Svår nedsättning av röst- och talfunktioner

Mål

b3100 Att förbättra röststyrkan

Kostnadsansvar


Vuxen: Regional primärvård

Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam