222109 Samtalsapparater

Förskrivare

Arbetsterapeut, logoped

Kriterier

b167.3 Svår nedsättning av psykiska språkfunktioner såsom att avkoda eller uttrycka talat eller skrivet språk eller teckenspråk
eller
b3.3 Svår nedsättning av röst- och talfunktioner

Mål

d3 Att kommunicera

Anvisningar

Samtalsapparat för auditiv återkoppling av det egna talet (DAF/FAF-apparat) kan endast förskrivas av logoped.

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård.
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

Websesam

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20