240918 Omkopplare (till/från-funktion)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Kriterier

b117.2 Måttlig nedsättning av intellektuella funktioner

Mål

Sätta på och stänga av strömkretsar

Anvisningar

Förskrivning avser endast kontakter.

Förskrivning kan göras om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Två produkter inom denna ISO-kod kan förskrivas utan särskild prövning hos kostnadsansvarig.

Kostnadsansvar

Vuxen: Kommunal eller regional primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i VG).
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem

webSesam