Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

040306 Inhalatorer

Förskrivare

Läkare

Kriterier

b440.1 Lätt nedsättning av andningsfunktioner

Mål

Administrera läkemedel Lindra/avhjälpa andningsproblem

Anvisningar

Inhalator förskrivs till patient som inte kan inta läkemedlet på annat sätt. Förskrivaren ansvarar för att instruktion ges till patient kring hantering av läkemedlet och inandningsteknik.

Utvärdering och uppföljning

Förskrivaren ansvarar för att utvärdera behandlingseffekten samt att följa upp följsamheten kring behandling och inandningsteknik.

 

Patientens ansvar

Särskilt viktigt att följa förskrivarens instruktion angående inhalator/nebulisator samt handhavandet av läkemedlet som skall inhaleras. 

Antal utrustningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

webSesam

Senast uppdaterad: 2017-02-10 13:09