040312 Respiratorer (CPAP utrustning)

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, neurologi eller barn- och ungdomsmedicin.

Sjuksköterska verksam på klinik för lungsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, neurologi eller barn- och ungdomsmedicin med medicinskt underlag av läkare med ovanstående specialistkompetens.

Kriterier

b440 Nedsättning av andningsfunktioner enligt medicinska riktlinjer

Mål

Förhindra apnéer nattetid vid behandling av obstruktiv sömnapné

Anvisningar

Behandling med CPAP–utrustning ges till patient med nattlig luftflödesbegränsning under sömn med tillhörande sömnstörning, det vill säga verifierade apnéer eller hypopnéer under sömn samt sjukdomssymtom som kan härröras till dessa.

För patient med gravt sömnapnésyndrom och underventilering med blodgasrubbning kan bilevel-apparat vara aktuell att förskriva, se produktanvisning Respiratorer (ventilatorer och bilevel).

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Patient kan erhålla ny mask max två gånger om året. Undantag kan ske när förskrivaren bedömer att speciella behov finns.

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

webSesam