040327 Andningsmuskeltränare

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med läkare med specialistkompetens i allergisjukdomar, anestesi- och intensivvård, neurologi, öron-, näs- och halssjukdomar, lungsjukdomar eller barn- och ungdomsmedicin

Kriterier

b445.1 Lätt nedsättning av funktion i muskler som är involverade i andning
eller
b4501.1 Lätt nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna

Mål

b440 Bibehålla/förbättra andningsfunktioner

Anvisningar

Avser masker som ger in- och/eller utandningsmotstånd i samband med andningsbehandling.

 

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Websesam

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20