040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

Förskrivare

Läkare
Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska i samråd med läkare

Kriterier

b4352.1 Lätt nedsättning av funktion som hänger samman med de kanaler som transporterar lymfa
eller
b898.3 Svår nedsättning av funktion i huden och därmed relaterade strukturer, tillstånd efter svåra brännskador/gravt trauma
eller
b4202.3 Svår nedsättning av funktion som hänger samman med upprätthållande av blodtryck, vid svåra förlamningstillstånd
eller
b4152.1 Lätt nedsättning av funktion som hänger samman med blodflödet i vener och funktioner i venklaffar

Mål

Minska svullnad, minska smärta, förhindra sår och sårrecidiv, förbättra ärrläkning, ge ökad rörlighet samt undvika återkommande behov av annan ödemreducerande behandling.

Anvisningar

Medicinskt underlag från läkare måste finnas där diagnos samt ordination av kompressionsbehandling framgår.

Stödstrumpor och kompressionsklass I för ben kan ej förskrivas och är Patientens egenansvar. Undantag vid brännskador. Lindor som används vid kompressionsbehandling kan ej förskrivas som personliga hjälpmedel.

Vid funktionsnedsättning som medför problem att ta på benstrumpa av kompressionsklass II kan två benstrumpor av kompressionsklass I förskrivas och användas dubbelt som alternativ och ger då motsvarande kompression som klass II.

Förutom strumpans förbrukningstid är det vid utbyte av försliten strumpa strumpans kondition som avgör om utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån behandlingsbehovet.

Vid behov av strumppådragare är det förskrivarens ansvar att förskriva rätt strumppådragare. Se även produktanvisning 090903 Strumppådragare.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att strumpan behåller sin funktion.
Patienten får själv bekosta extra strumpor exempelvis vid personliga önskemål om annan färg eller om man önskar fler än vad som medges av behandlingsskäl.

Antal utrustningar

Patienten kan behöva två kompressionsstrumpor parallellt för att kunna byta vid tvätt.

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus, regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Websesam