040609 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

Förskrivare

Läkare
Vid lymfödem även fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med läkare

Kriterier

b4352.3 Svår nedsättning av funktion som hänger samman med de kanaler som transporterar lymfa
eller
b415.1 Lätt nedsättning av funktion för att transportera blod genom kroppen, 
t ex vid förlamning vilka inte kan kompenseras med kompressionsstrumpor eller kompressionsbandage

Kontraindikationer:

b4150.3 Svår nedsättning av funktion som hänger samman med blodflödet i artärerna
eller
b435.1 Lätt nedsättning av immunologisk funktion. Avser akut infektion i hud/mjukdelar s810, s730, s750

Mål

Minska ödem

Anvisningar

Medicinskt underlag från läkare måste finnas där diagnos samt ordination av kompressionsbehandling framgår.
Tidsbegränsad förskrivning tillämpas vid intensivbehandling inför strumputprovning.

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus, regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20