040906 Selektiv ultraviolett fototerapi (SUP) och ultraviolett B (UVB) ljuslampor

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i dermatolog

Kriterier

b810.3-b820.3 Svår nedsättning av funktioner i huden som leder till psoriasis eller annan hudsjukdom

Mål

b810-b820 Förbättra funktioner i huden

Anvisningar

Förskrivningen sker tidsbegränsat och som längsti tre månader.
Journal över lampornas lystid ska medfölja varje lampa. Förskrivaren ansvarar för att information ges och att behandlingsjournal lämnas till patienten/patienten.
Strålningsmätning som möjliggör bestämning av ultraviolett stråldos ska ske omedelbart före och efter byte av strålkällor och i övrigt när det bedöms nödvändigt.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Föra behandlingsjournal

Antal utrustningar

 

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Websesam