041927 Manuella infusionssystem (Droppställningar)

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska

Kriterier

d 57020.4 Total svårighet att hantera mediciner och följa hälsoråd
och
d 4600.4 Total svårighet att röra sig inom hemmet.

Mål

d 4600 Att röra sig inom hemmet.

Anvisningar

Den enhet som ordinerar aktuellt läkemedel/vätska/nutritionsprodukter ansvarar för förskrivning av droppställning på hjul.
Vid behov av droppställning monterad på säng, rollator eller rullstol kontaktas sjukgymnast respektive arbetsterapeut för anpassning av huvudhjälpmedlet. Se aktuell produktanvisning.

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.
Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Websesam