042412 Blodanalysmateriel (pulsoximeter)

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i anestesi och intensivvård, barn- och ungdomsmedicin eller lungsjukdomar.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i anestesi och intensivvård, barn- och ungdomsmedicin eller lungsjukdomar

Kriterier

Behov av att kontinuerligt kontrollera syremättnaden i blodet

Mål

Att kontrollera syremättnaden i blodet

Anvisningar

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Utifrån patientens behov kan det vara aktuellt att förskriva en stationär samt en bärbar pulsoxiometer.

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20