061590 Peroneusstimulatorer

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med läkare.

Kriterier

b730.3 Svår nedsättning av muskelkraftsfunktion avseende fotledens dorsalflexion
Kontraindikationer Hjärtstimulator. Kontakt ska tas med kardiolog i varje enskilt fall.

Mål

b770 Att stimulera ett normalt gångmönster

Anvisningar

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Websesam

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20