0915 Hjälpmedel för trakeostomivård

091503 Kanyler vid trakeotomi
091504 Struphuvudrör
091506 Stomiskydd vid trakeotomi
091512 Hjälpmedel för trakeostomivård

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar.

Kriterier

Treakeostomi
Laryngektomi

Mål

Möjliggöra andning och skötsel av stoma

Anvisningar

Avser hjälpmedel som används när man andas genom en konstgjord öppning i luftstrupen efter trakeotomi eller efter borttagning av struphuvudet (laryngektomi).

Nödvändiga förbrukningsartiklar som kompletterar hantering av produkterna i produktanvisning, exempelvis sprutor, öronpinnar och vissa kompresser kan förskrivas.

Produktanvisning för talventil finns under 2209 Rösthjälpmedel (talventil).

Förskrivning tillåts för maximalt 12 månaders förbrukning i taget.

 

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Senast uppdaterad: 2018-12-20 14:05