2209 Rösthjälpmedel (talventil)

220903 Röstgeneratorer
220906 Röstförstärkare för personligt bruk

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar.
Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar.
Logoped

Kriterier

b310 Nedsättning av röstfunktioner på grund av trakeostomi eller laryngektomi

Mål

d330 Att tala
eller
b310 Att frambringa ljud

Anvisningar

Förskrivning tillåts för maximalt 12 månaders förbrukning i taget.

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Senast uppdaterad: 2018-12-19 15:21