222718 Personliga nödlarm

Förskrivare

Sjuksköterska i samråd med läkare

Kriterier

Epilepsi med frekventa och/eller långvariga motoriska anfall

Mål

Påkalla uppmärksamhet

Anvisningar

Avser anfallslarm för epileptiker. Om anfallslarmet ska anslutas till annat larm bekostas denna anslutning inte av sjukvårdshuvudmannen.

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Websesam

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20