060406 Hjälpmedel vid bråckbehandling

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

b28012.2 Måttlig smärta i mage eller buk
b810.2 Måttligt nedsatt skyddsfunktion i huden till följd av bråck
b710 Nedsatt funktion för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i bål och höft

Mål

b28012 Minska smärta i mage eller buk
b820 Förbättra hudens funktion för att läka hudskador
b710 Förbättra funktion för rörelseomfång och smidighet vad avser rörelse i bål och höft Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter.

Anvisningar

Avser bråckbandage och bråckgördlar

Kostnadsansvar 

Sjukhus