060615 Armbågsortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare 
Arbetsterapeut för mjuka helfabrikatsortoser och termoplastiska ortoser 
Sjukgymnast för mjuka helfabrikatsortoser

Kriterier 

b28014.2 Måttlig smärta i armbåge
b715.2 Måttlig nedsatt funktion för att upprätthålla stabilitet i armbåge
s730 Felställning i armbåge

Mål

b28014 Minska smärta i armbåge
b715 Förbättra funktion för att upprätthålla stabilitet i armbåge
s730 Korrigera felställning i armbåge
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter. Att uppnå syfte med behandlingen då produkten förskrivs som alternativ/komplement till sådan.

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus

[Missing text '/common/updated' for 'Swedish']: 2017-10-18 12:20